Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 86:

- Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337: Truy điệu và an táng 09 hài cốt liệt sĩ.

- Quân đoàn 3: Quy tập 02 hài cốt liệt sĩ.

- Bình Phước: Tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp.

- Đưa các liệt sĩ từ CHDCND Lào trở về quê hương.

- Sổ tay liệt sĩ: Thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Tư tại Bình Phước và thông tin về 03 phần mộ liệt sĩ đang an táng tại trạm xá huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) hy sinh năm 1942.