Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 93:

- Ban Chỉ đạo quốc gia 515 - Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

- Quân khu 2: Tìm thấy 14 hài cốt liệt sĩ ở tỉnh U Đôm Xay, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

- Long An: Sơ kết công tác quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn XVII.

- Thành phố Hà Nội: Tiếp nhận và an táng hai hài cốt liệt sĩ.