Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 89:

- Đoàn KT - QP 337: TÌm thấy liệt sĩ có tên là Hàn Duyển Tư.

- Đội chuyên trách K53, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum: Tìm kiếm, quy tập 16 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2017 - 2018.

- Vì nghĩa tình đồng đội.

- Niềm tin về ngày đoàn tụ.

- Thông tin nơi chôn cất liệt sĩ Hoàng Văn Phiên.