Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 96:

- Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Đưa ra nhiều giải pháp giải quyết bất cập trong tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia 515: Thăm và kiểm tra Đội tìm kiếm, quy tập lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang.

- Đồng Nai: Quy tập mộ tập thể tại huyện Long Thành.

- Phú Thọ: Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Ma Văn Thủy.

- Viên gạch có khắc chữ Quảng và hành trình trở về của liệt sĩ.