Giao lưu ca nhạc với chủ đề: "Dâng Người câu hát quê hương".