Mời quý vị và các đồng chí cùng nghe ca khúc "Bài ca cổ: Tình anh mùa chống dịch" do Đoàn văn công Quân khu 9 biểu diễn.