Xin mời quý vị và các đồng chí cùng đón xem giao lưu sự kiện : "Sắc Xuân biên giới".