Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là một nhiệm vụ mới của quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần thể hiện Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, từ đó nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam, góp phần phục vụ mục tiêu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng các biện pháp hòa bình. Năm năm đã qua kể từ khi Việt Nam cử những sĩ quan gìn giữ hòa bình đầu tiên lên đường thực hiện nhiệm vụ, đó là một khoảng thời gian tuy không dài nhưng những kết quả đáng ghi nhận trên thực tế đã làm nên những dấu ấn quan trọng của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.