Cách đây tròn 30 năm, ngày 17/10/1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) đã ra Chỉ thị số 381-CT/TW lấy ngày 22/12 - Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời là Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Từ đó đến nay, ngày 22/12 đã thật sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc với các hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, cổ vũ động viên mọi tầng lớp nhân dân chăm lo củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh ở từng địa phương trong tình hình mới. Cùng với hoạt động kỉ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, những ngày này trên khắp mọi miền Tổ quốc, Ngày hội Quốc phòng toàn dân cũng đang được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực nhằm cổ vũ khơi dậy sức mạnh toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.