Cách đây 44 năm, ngày 30/4/1975, chiến dịch lịch sử mang tên Hồ Chí Minh vĩ đại đã toàn thắng. Cả nước vỡ òa trong niềm vui, hân hoan chờ mong ngày thống nhất trọn vẹn non sông và sự sum họp toàn dân tộc. Đi theo ánh sáng minh triết Hồ Chí Minh, chúng ta đã chiến thắng và giờ đây, trong giai đoạn lịch sử mới này, trở về với cội nguồn Hồ Chí Minh, cả dân tộc ta sẽ vững tâm, kiên cường đi tới, đi đúng và đi xa hơn nữa, hôm nay và mai sau.