Giao lưu ca nhạc với chủ đề: "Sắc Xuân Biên giới 2020".