Giao lưu ca nhạc với chủ đề: "Tình anh mùa chống dịch".