Tuyển sinh quân sự là khâu đầu tiên trong quy trình đào tạo của các học viện, nhà trường quân đội, có vai trò quan trọng quyết định đến chất lượng đội ngũ cán bộ, quân nhân. Để tuyển chọn được những thí sinh có đủ sức khỏe, tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức tốt để cống hiến lâu dài cho Quân đội, công tác tuyển sinh quân sự luôn phải đảm bảo tính nghiêm minh, chặt chẽ, bài bản ngay từ các khâu, các bước khám sức khỏe, xét tuyển ở cấp cơ sở. Ghi nhận về công tác khám sức khỏe tuyển sinh quân sự tại tỉnh Quảng Ninh và Viện Y học Phòng không - Không quân.