Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và có thể còn kéo dài, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, các cơ quan, đơn vị đầu mối thuộc Cơ quan Tổng cục Chính trị đã tăng cường triển khai các biện pháp để phòng chống dịch. Đặc biệt, tại những đơn vị quân số đông, có nguy cơ lây nhiễm cao, công tác phòng dịch được tiến hành một cách quyết liệt, bài bản, chủ động.