Trước diễn biến phức tạp về dịch bệnh Covid-19 gây ra trên toàn cầu, để người dân chủ động phòng tránh sự lây nhiễm của dịch bệnh, tỉnh Gia Lai không chỉ tăng cường các tuyến phòng dịch tại các điểm thành phố, nơi tập trung đông người mà còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng dịch tại các buôn làng, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trên địa bàn.