Đại tướng Lương Cường- Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã chủ trì làm việc với Tiểu ban Văn kiện và Cơ quan thường trực về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội. Cùng dự có các đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: Thượng tướng Trần Quang Phương- Ủy viên Trung ương Đảng và Thượng tướng Đỗ Căn.