Ngày đầu trong môi trường quân ngũ, so với cuộc sống trước ngày lên đường, hầu hết chiến sĩ mới nhập ngũ được biên chế về các đơn vị ban đầu đều cảm nhận thấy sự khác biệt về giờ giấc, các chế độ quy định trong sinh hoạt, cách xưng hô và có chút băn khoan... Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ bảo của đội ngũ cán bộ các cấp cùng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, các chiến sĩ mới đang bắt đầu hòa nhịp với môi trường kỷ luật của Quân đội. Và, chúng ta hãy cùng đến với các tân binh năm 2020 ở Trung đoàn Bộ binh 2, Sư đoàn Bộ binh 3, Quân khu 1.