Hôm qua 10/02/2020, 12 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn Quân khu 1 và Quân khu 5 đã hoàn tất công tác giao quân, đảm bảo kiểm tra nắm chắc sức khỏe của 100% quân số tân binh nhận về các đơn vị. Ghi nhận ban đầu quân số có sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt cao, tỉ lệ tân binh là Đảng viên, hoặc có trình độ cao đẳng, đại học, đang là công chức đảm bảo tốt. Hôm nay 11/02 là trọng điểm của đợt giao nhận tân binh trên cả nước, với hơn 20 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 2, Quân khu 3, Quân khu 4, Quân khu 5 và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng giao quân.