Bộ Quốc phòng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị nhằm tăng cường phối hợp, triển khai nhiệm vụ. Thượng tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng: Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa và Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình.