Trong những năm qua, công tác chăm lo nhà ở cho người nghèo , nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được các cấp, chính quyền tỉnh Gia Lai quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả nhất định. Nhờ đó, mỗi năm, hàng chục hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu đã có nhà ở kiên cố. Có an cư thì mới lạc nghiệp. Từ đó, những đôi tay chăm chỉ lao động và những nụ cười dần hiện rõ trên môi. Ghi nhận tại thị xã Ayun Pa.