Ở Việt Nam, tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật. Mọi hành vi vi phạm pháp luật, đều phải bị xét xử nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, bảo đảm sự thụ hưởng đầy đủ các quyền và tự do của mỗi người dân trong một xã hội an toàn, trật tự và công bằng. Không ai bị bắt giữ, xét xử vì thực hiện các quyền con người một cách chính đáng. Điều này không chỉ được thực hiện ở Việt Nam, mà ở tất cả các quốc gia khác, cũng không nơi nào cho phép, một cá nhân, tổ chức nào núp danh bày tỏ chính kiến để đứng trên pháp luật. Vậy nhưng, cứ mỗi khi đối tượng nào vi phạm pháp luật bị khởi tố, xét xử thì chiêu bài nhân quyền, tự do ngôn luận lại được một số thế lực thù địch, phản động giương lên nhằm đổi trắng thay đen.