Trong khuôn khổ Tuần lễ Festival Huế 2022, Lễ hội “Ẩm thực Kinh đô Huế với bốn phương” đã mang đến cho công chúng và du khách nét độc đáo, đặc sắc, những giá trị lịch sử của văn hóa ẩm thực thú vị đúng theo chủ đề “Tôn vinh quá khứ - kiến tạo tương lai”.