Những năm qua, hội cựu chiến binh tỉnh Gia Lai luôn phát huy tốt phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trên mặt trận phát triển kinh tế. Tận dụng các thế mạnh của địa phương, nhiều cựu chiến binh đã mạnh dạn đầu tư vốn, xây dựng thương hiệu riêng cho mình và giúp các hội viên cùng phát triển. Phóng sự do phóng viên Quốc phòng Việt Nam thực hiện tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.