Bão số 1 diễn biến phức tạp và theo dự báo có thể ảnh hưởng diện rộng khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ nước ta. Trước diễn biến của bão số 1, các địa phương đã chuẩn bị, xây dựng phương án, ứng phó với bão, một số tỉnh có công điện chỉ đạo các ban ngành chức năng ứng phó với bão số 1. Trong đó lực lượng quân đội phát huy vai trò nòng cốt nhanh chóng triển khai lực lượng, kiểm tra, giám sát, kê gọi phương tiện tàu thuyển vào neo đậu tránh trú bão, sẵn sàng cơ động; hỗ trợ sơ tán người dân, sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn và ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.