Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau khi nhận phiếu báo kết quả thi, học sinh (nếu có nguyện vọng) sẽ làm đơn phúc khảo bài thi (theo mẫu) gửi tại trường THCS nơi học sinh học lớp 9.