Sau 2 ngày thi 07 - 08/7, thí sinh trên cả nước đã hoàn thành các môn thi ở Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Các em sẽ có hơn 2 tuần nghỉ ngơi để chờ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay.