"Giải mã vũ khí" kỳ này là câu chuyện hậu trường về quá trình thực hiện chương trình tại Nga. Mọi thứ đến với ekip thực hiện diễn ra rất tự nhiên, từ ý tưởng đến sự chuẩn bị và thực hiện. Chương trình đã phá vỡ những định kiến của người dân trong xã hội về quân đội, không còn sự khô khan cứng nhắc mà còn ẩn chứa rất nhiều điều thú vị, vui vẻ và từ đó, tạo nên một chương trình về quân đội đẳng cấp đúng với mong muốn của những người thực hiện.