Trong chương trình Giải mã vũ khí ngày 01/01/2019 mời quý vị và các đồng chí cùng đón xem câu chuyện hậu trường về vũ khí Nga, những bí mật được tích tụ lại của chương trình thực tế nhất về quân sự. Đoàn làm phim được học các chiến thuật, kỹ thuật của họ, và quan trọng nhất là hiểu vì sao chúng ta phải thực hiện chương trình này.