Một chiếc máy bay đa năng vừa chủ động không chiến, vừa có thể tấn công các mục tiêu dưới mặt đất, thực hiện các nhiệm vụ đa dạng, thậm chí có thể chế át phòng không. "MiG-29K" chính là một trong những máy bay tiêm kích đa năng có đặc điểm nổi trội trên.