Để chủ động ứng phó nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 4 gây ra, các đơn vị Quân đội trong vùng ảnh hưởng của bão đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị để cùng các địa phương triển khai khẩn trương và quyết liệt các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.