Hôm qua (10/01/2019), đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến kiểm tra tình hình hoạt động tuyến y tế cơ sở và tham quan mô hình trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình tại 2 xã điểm: Đạ Ròn và thị trấn Thạnh Mỹ; mô hình trung tâm y tế hai chức năng (dự phòng và điều trị) của huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.