Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ 30 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) do Bộ Công an soạn thảo. Trong đó, nhiều ý kiến tán thành việc bổ sung quy định cho phép tổ chức khu sản xuất, điểm lao động cho phạm nhân ngoài trại giam.