Sau khi khép lại một chuỗi các sự kiện gây quỹ, các thành viên Câu lạc bộ tình nguyện Alife Greenwich đã thực hiện hành trình mang mùa đông ấm đến với trẻ em ở một số điểm trường còn nhiều khó khăn ở huyện miền núi Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Chuyến đi được thực hiện từ những ngày cuối tháng 12 năm 2018 đến đầu tháng 1/2019.