Bắt đầu từ ngày 2/1, các trường tiểu học và mầm non tại Hà Nội đã chính thức triển khai sữa học đường. Mặc dù theo ước tính của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội, kể từ khi thông báo đơn vị, số lượng học sinh đăng ký đã tăng, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều học sinh không đăng ký tham gia.