Việc sớm đầu tư vào hệ thống giao thông thông minh ở thời điểm hiện tại là điều mà các đô thị lớn của Việt Nam cần tính đến để giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông. Theo nhiều chuyên gia thì số tiền đầu tư cho giao thông thông minh không quá lớn, nhưng để làm được điều này thì nhà nước cũng phải có cơ chế rõ ràng, nếu không sẽ rất khó để kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp.