Từ lâu, chả cá và nước mắm Lý Sơn đã rất nổi tiếng đối với người tiêu dùng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà cho đến nay, hai sản phẩm này của huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chưa được quảng bá rộng rãi. Hiện chính quyền địa phương đã và đang tích cực hỗ trợ các hộ dân từng bước xây dựng và phát triển thương hiệu trên thị trường.