Bản tin Trưa ngày 26/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Các đơn vị quân đội phối hợp với địa phương chủ động ứng phó với Bão số 4.

- Hành quân rèn luyện nâng cao sức bền cho bộ đội.

- 7 địa phương quyết định miễn 100% học phí cho học sinh.