Bản tin Trưa ngày 25/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Đoàn kết và hợp tác là chìa khóa cho các vấn đề toàn cầu.

- Các địa phương chủ động ứng phó mưa bão.

- Nước Anh chìm sâu vào nợ nần.