Bản tin Trưa ngày 20/4/2024 có những nội dung chính sau đây:

- Xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

- Vai trò tiên phong của chiến sĩ mới là đảng viên.

- Cân não đăng ký nguyện vọng vào lớp 10.