Bản tin Trưa ngày 13/6/2024 có những nội dung chính sau đây:

Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác.

- Việt Nam trong trái tim người dân Abyei.

- Thay đổi quan trọng về BHYT từ ngày 1/7.