Bản tin Trưa ngày 11/6/2024 có những nội dung chính sau đây:

95% công trình tuổi trẻ sáng tạo đã được ứng dụng vào thực tiễn.

- Nguy cơ bệnh sởi lan rộng tại TP. Hồ Chí Minh.

- Khai mạc hội nghị bộ trưởng ngoại giao BRICS.