Bản tin Trưa ngày 10/6/2024 có những nội dung chính sau đây:

- Tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Mũ nồi xanh Việt Nam lan tỏa màu xanh hòa bình.

- Mưa lớn gây thiệt hại tại nhiều địa phương.