Bản tin Trưa ngày 08/6/2024 có những nội dung chính sau đây:

Thi đua huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm ở Sư đoàn 312.

- Hơn 117 nghìn thí sinh Hà Nội tham dự kỳ thi vào lớp 10 công lập.