Bản tin Trưa ngày 04/6/2024 có những nội dung chính sau đây:

- Thiêng liêng lời thề Quân nhân.

- Hà Nội yêu cầu báo cáo vụ xe khách "diễu phố", lập bến lậu.