Bản tin Trưa ngày 12/6/2024 có những nội dung chính sau đây:

Thái Nguyên tháng 8 - điểm hẹn của những người làm báo hình trong Quân đội.

- Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10.

- Xung đột khiến hơn 10 triệu người ở Sudan phải sơ tán.