Bản tin Ngày mới ngày 25/3/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Câu lạc bộ “Sáng tạo trẻ” ở Bộ Tư lệnh 86.

- Tháng ba ý nghĩa của thanh niên, phụ nữ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4.

- Căn nhà nghĩa tình ở Abyei.