Bản tin Ngày mới ngày 23/03/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Tôn vinh 100 cán bộ đoàn xuất sắc toàn quốc.

- Lạng Sơn triển khai thành công cửa khẩu số.