Bản tin Ngày mới ngày 19/03/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 vinh danh hơn 240 tác phẩm.

- Mở lại tuyến du lịch biển Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc.

- Phát huy tinh hoa lối đánh đặc công.