Bản tin Ngày mới ngày 17/03/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Đề xuất miễn kiểm định lần đầu với ô tô mới.

- Hà Nội dự kiến tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 từ đầu tháng 7.

- Day học sáng tạo.