Bản tin Ngày mới ngày 25/3/2023 có những nội dung chính sau đây: